Drama Atölyesi

“Kuşlar uçar, balıklar yüzer, çocuklar oynar…”

Drama atölyesinde çocuklar dans, hareket ve sosyal becerilerle birlikte; saygı duyma, kuralları kabul etme ve katılımcılık ilkeleri temelli çalışmalarla kendilerini ifade etme imkanına ulaşırlar.

Biz de bu atölyemizde bireysel oyun oynama ihtiyaçlarını

karşılamakla beraber, bir arada olmanın getirdiği sosyalleşme ve

arkadaş edinme sürecini, atölyemizde bulunan ve çocuğun tek başına

uzun bir zaman geçirmesini sağlayacak özel oyuncaklarla

desteklemeyi amaçlamaktayız…

Leave a comment