Eğitim Yaklaşımımız

Okulumuz, çocuklar için zenginleştirilmiş uyaranlardan oluşan, destekleyici bir ortam sağlamayı taahhüt eder. Sınıf içi ve bahçelerdeki kalıcı ve geçici öğrenme merkezleri, çocukların bilişsel, sosyal- duygusal, motor, dil ve öz bakım becerilerine ilişkin gelişim alanlarını destekleyici nitelikte hazırlanarak; çevrenin üçüncü öğretmen olduğu ortamlar sunar.

 

Eğitim sürecinin birer parçası olan çocuk, öğretmen ve çevre üçlüsü; aktif öğrenme ortamlarının merkezinde yer alır. Çocuğun çevreye karşı ilgi ve duyarlılığını oluşturmak üzere, öğretmenler mekanları konuşturarak birer öğrenme daveti oluşturmaktadırlar. Program yaklaşımımız eklektik olarak yapılanmıştır. İçeriği, “Reggio Emilia” ilhamlıdır ve haftanın bir gününde “Orman Okulu” uygulamalarından oluşur. Programlarımız çocuğun güçlü imajını öne çıkarmayı hedefleyen ve çocuğun potansiyelini maksimize edip kendi öğrenme deneyimlerini yönetebilmesine fırsat tanıyan bir anlayışa sahiptir. Öğretmenlerimiz; Reggio Emilia yaklaşımına dair hizmet içi güncel eğitimler almış, her biri erken çocukluk dönemine ilişkin donanıma sahip, öğrenmeye açık ve hala çocuklarla öğrenme serüveninin bir parçası olabilmeyi arzulayan eğitimcilerdir.

 

Geçmişten Günümüze Çekirdek >>
 

Küçük Sanatçılar Sergisi

 

 
 
 
 

ORMAN
OKULU

Orman okulu felsefesi, çocukların ormanları ziyaret ederek, yaparak
yaşayarak öğrenme fırsatları oluşturabilmeleri için doğadan
ilham aldıkları öğrenme süreçlerini deneyimlemelerine olanak
tanıyan, uygulanan program içerisine doğal çevreyi katan
bir yaklaşımın bütünselliğine dayanır.
 

Galeri