YAŞAM ÇEKİRDEK’TEN DOĞAR

 

Çekirdek Yuva olarak, çocukların kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayan, ilgi ve meraklarından ilham alan,

keşfetme süreçlerini her daim ön plana çıkaran, hayal kurmayı önemseyen, her çocuğun bireyselliğini göz önünde

bulunduran, ekolojik dengeye duyarlı, oyun odaklı öğrenme deneyimlerini okul kültürü içinde barındıran, eleştirel ve

yaratıcı düşünme becerileri konusunda rehber olmayı ilke edinmiş, paydaşlarının; çocuklar, öğretmenler ve

ailelerden oluştuğu kocaman bir aileyiz.

 

Eğer bir Çekirdek çocuğuysan;

SORU SORAN, MERAK DUYAN, MEŞGUL ELLERİ OLAN, İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA YARDIM TALEP EDEN;  

 

Eğer bir Çekirdek öğretmeniysen;

ÇOK İYİ BİR DİNLEYİCİ ve GÖZLEMCİ, DOĞAL, GÜLERYÜZLÜ, DİNGİN, FIRSAT TANIYICI;  

 

Eğer bir Çekirdek ebeveyniysen;

AİLE KATILIMI SÜREÇLERİNİN BİR PARÇASI OLARAK PAYDAŞ;

bir bireysindir.

 

 

 

 

EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ

 

Okulumuz, çocuklar için zenginleştirilmiş uyaranlardan oluşan, destekleyici bir ortam sağlamayı taahhüt eder.

Sınıf içi ve bahçelerdeki kalıcı ve geçici öğrenme merkezleri, çocukların bilişsel, sosyal- duygusal,

motor, dil ve öz bakım becerilerine ilişkin gelişim alanlarını destekleyici nitelikte hazırlanarak;

çevrenin üçüncü öğretmen olduğu ortamlar sunar.

 

Eğitim sürecinin birer parçası olan çocuk, öğretmen ve çevre üçlüsü; aktif öğrenme ortamlarının
merkezinde yer alır. Çocuğun çevreye karşı ilgi ve duyarlılığını oluşturmak üzere, öğretmenler mekanları

konuşturarak birer öğrenme daveti oluşturmaktadırlar. Program yaklaşımımız eklektik olarak yapılanmıştır.

İçeriği, “Reggio Emilia” ilhamlıdır ve haftanın bir gününde

“Orman Okulu” uygulamalarından oluşur. Programlarımız çocuğun güçlü imajını öne çıkarmayı

hedefleyen ve çocuğun potansiyelini maksimize edip  kendi öğrenme deneyimlerini yönetebilmesine fırsat

tanıyan bir anlayışa sahiptir.

 

Öğretmenlerimiz; Reggio Emilia yaklaşımına dair hizmet içi güncel eğitimler almış, her biri erken çocukluk

dönemine ilişkin donanıma sahip, öğrenmeye açık ve hala çocuklarla öğrenme serüveninin bir parçası olabilmeyi

arzulayan eğitimcilerdir.

 

 

Geçmişten Günümüze Çekirdek

Çekirdek Yuva ve Aile Danışmanlığı merkezi, Psikolog Neslihan Başaran’ın kuruculuğunda 1998 yılından itibaren, güncel bakanlık

adıyla; T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı, okul öncesi dönem çocukları için eğitim faaliyetlerini sürdürmekle

birlikte bünyesindeki psikolojik destek ve aile danışmanlık birimi aracılığıyla; yuvadaki çocukların gelişim alanlarına

uygun değerlendirmeler yapan, çocukların içinde bulundukları gelişim dönemlerine ilişkin aileleri bilgilendiren, ailelerin

çocukların farklı gelişim alanlarına ilişkin karşılaştıkları durumlar ve ihtiyaç duydukları konulara yönelik seminerler

ve toplantılar düzenleyen, erken çocukluk dönemi alanında çalışmalarını aktif olarak sürdüren bir oluşumdur.

 

 

İLKELERİMİZ

 

Çekirdek Yuva'larında; Çocuğun bireysel gereksinimleri ve bireysel farklılıkları temel alınarak; sosyal-duygusal, motor, dil

ve bilişsel gelişimini destekleyici etkinliklere atölyeler aracılığıyla yer veren ve öz bakım becerileri kazandırmayı

hedefleyen ve onu ilkokula hazırlayan,

 

Demokratik eğitim anlayışına uygun öğrenme ortamları sunan,

 

Çocukların ilgi ve gereksinimlerinden yola çıkarak öğrenme merkezlerini geliştiren,

 

Çocuğun bildiklerinden başlayan ve deneyerek öğrenmesine olanak tanıyan,

 

Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem veren,

 

Çocukların sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışları geliştirici,

 

Çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlayıcı ve öz denetim kazandırıcı,

 

Oyun temelli uygulamaların olmazsa olmaz olduğuna dair bilinç geliştiren,

 

Çocuğun güçlü imajını ortaya çıkarmasına olanak tanıyan,

 

Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmelerine fırsat tanıyan ve yardıma gereksinim duyduklarında yetişkin rehberliğinde güven verici yakınlıkta bulunan,

 

Çocukların hem kendi hem de başkalarının duygularını fark etmesini destekleyen,

 

Çocukların hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışlarını destekleyici uygulamalar icra eden,

 

Eğitim sürecinde aile katılımına uygun çalışmalar sürdüren,

 

Çocuğun gelişiminin ve okul öncesi eğitimi programının düzenli olarak değerlendirilip etkin olarak kullanan temel ilkeler esas alınmaktadır.